Hij weet het! Hij doet het erom!

Dit zijn woorden die ik best veel voorbij hoor komen wanneer een hond niet luistert of ander gedrag laat zien dan wat de eigenaar wenselijk vindt.

Nu doet hij het weer!! Hij weet dat het niet mag! Zie je het nu!
Wanneer ik mensen dit hoor zeggen, stel ik ze vaak de vraag: “is dat zo?
En ik haal het volgende voorbeeld naar voren: Ik weet ook dat ik me aan de aangegeven snelheid moet houden op de weg, maar toch had ik laatst een bekeuring. Hoe komt dat? Ik heb toch echt de regels geleerd en ik weet dat ik het risico loop op een bestraffing in de vorm van een bekeuring. Toch reed ik te hard.
Als we nu eens gaan onderzoeken waarom ik te hard reed. Wat maakte dat ik me op dat moment niet aan de snelheid hield? Ik heb echt geleerd dat ik me aan de snelheid moet houden en ik weet dat ik risico loop om een bekeuring te krijgen wanneer ik te hard rijd, dus wat maakte dat ik dat risico nam. Wat was voor mij de motivatie om me niet aan de aangegeven snelheid te houden? Was ik te laat voor mijn afspraak? Moest ik nodig naar het toilet? Zat ik me te ergeren aan een mede weggebruiker en wilde ik mijn frustratie afreageren door effe lekker te planken? Maar misschien heb ik een telefoontje gehad met een slecht bericht en wilde ik gewoon snel naar huis?Buiten de genoemde motivaties zijn er vast nog een paar te bedenken waarom ik niet dat deed wat me geleerd is en ik het risico nam om een bekeuring te krijgen.

Nu kan je zeggen, dat de straf die in het verschiet lag niet groot genoeg was. Maar hoe groot moet de straf dan zijn om mij van het te hard rijden bij de genoemde motivaties af te houden? Hoe vaak zou ik gestraft moeten worden om tot inzicht te komen om me aan de gewenste snelheid te houden. Is het zinvol om mij te straffen? Levert het wel het gewenste effect? Wat is het effect die de straf op mij heeft? Word ik voorzichter? Word ik onzekerder? Maakt het straffen dat ik oplettender zal worden om te zorgen dat ik geen bekeuring krijgt, dus goed gedrag laten zien wanneer ik een flitskastje langs de weg tegenkom of een stilstaande auto zie staan?
Je ziet er is geen eenduidig antwoordt inpasbaar. Misschien zou het wat uitgemaakt hebben wanneer ik een andere uitleg had gekregen waarom ik niet hard zou moeten rijden en ik hier een ander in inzicht had kunnen opdoen.
Misschien had het geholpen wanneer ik geleerd zou hebben om onder alle omstandigheden rustig te kunnen blijven en te handelen, zodat ik rationeel zou kunnen blijven denken en rustig kan blijven zodat ik geen gevaar oplever voor mijn mede weggebruiker(s), dat veilig thuis komen belangrijk is omdat je risico’s neemt en hierdoor je gezin alleen achter zou kunnen blijven.
Wanneer ik geleerd zou hebben om dat te doen wat nodig is om veiligheid voor iedereen te waarborgen en dat te kunnen doen onder verschillende omstandigheden. Zou ik misschien uit de emotie kunnen blijven en me aan de regels kunnen houden.
Maar misschien reed ik gewoon voor de kick te hard, dus voor het fijne gevoel wat te hard rijden met zich mee kan brengen.

Nu terug naar de hond. Bij de hond verloopt het proces van keuzes maken precies hetzelfde!! Natuurlijk met redenen die voor de hond op dat moment belangrijk zijn.
Zelfs de honden die dagelijks getraind worden voor gehoorzaamheidswedstrijden of wat voor wedstrijd dan ook, reageren niet altijd zoals ze geleerd hebben.
Het goed kunnen uitvoeren van een geleerde opdracht hangt namelijk van veel factoren af. En dan nog is er een kans dat er voor het individu op dat moment iets anders is wat belangrijk is!!
Wanneer je je hond wilt leren om bepaald gedrag te laten zien, moet je er rekening mee honden dat je hem het leert in onder allerlei verschillende situaties en omstandigheden. Maar er blijven altijd onvoorziene omstandigheden. De kans dat hij dan niet luistert blijft aanwezig.
Daarnaast kun je je zelf de vraag stellen: ‘Heeft je hond in het aanleer proces, iedere keer dat jij het vroeg, de opdracht altijd goed uitgevoerd?’ Zo niet, dan is de kans aanwezig dat je je hond geleerd hebt dat hij niet altijd hoeft te doen. Bij training is het erg belangrijk dat je je hond een opdracht op stemsignaal (ik heb een hekel aan het woord commando) in allerlei situaties en verschillende omstandigheden zal moeten trainen om enigszins kans te hebben op een betrouwbare uitvoering onder allerlei omstandigheden!
Hiernaast is het belangrijk om te beseffen is dat de hond (net als de mens) een levend individu is en dat de eerste “gehoorzame” hond nog geboren moet worden. Je zult je hond moeten opvoeden en begeleiden. De ene hond zal van nature je opdrachten graag opvolgen. Veel hangt hierbij af van het karakter. Sommige honden zijn meer in balans (geestelijk en lichamelijk) en luisteren graag naar je. Bij anderen heeft de ontwikkeling meer tijd nodig en zal je een optimale begeleiding moeten geven zodat ze zich ontspannen kunnen voelen in de voor de hond onbegrijpelijke wereld, onze wereld.
Bedenk je dat wanneer een hond niet lekker in zijn vel zit en zich zorgen maakt over wat er in de omgeving is, of hij zich misschien juist erg druk maakt over wat er in de omgeving gebeurd en hij vind dat hij dingen moet regelen. Weet dat hij door deze factoren dusdanig kan zijn afgeleid waardoor hij niet KAN reageren op jouw. Zijn focus op “zijn” probleem, maakt dat hij geen gehoor kan geven aan wat jij graag van hem wilt.

Werken aan je relatie/vertrouwen is wat ik hoop dat boven aan je wensenlijstje staat.
Je hond moet zich prettig voelen bij jou, wanneer dat zo is zal hij ook meer open zijn om naar je te luisteren. Hij zal voelen dat je je best doen om een fijn samen zijn te creëren.
Het is aan jouw om te leren over hem en of dat wat jij van hem wilt ook bij hem past.
Jij kunt je verdiepen in de wereld van de hond. Kennis vergaren over wie hij is en wat hij (aan) kan. Wat verteld hij jou met zijn gedrag en wat kun jij daarmee. Geniet van het proces, van elke dag, van elk stapje, maar accepteer wie je hond is en geniet van het proces om te ontdekken wat hij nodig heeft.

Honden zijn heel goed in gedrag lezen en intenties voelen. Ze vergeten misschien wat je gedaan hebt, maar ze zullen niet het gevoel vergeten dat je hem hebt gegeven.

Hermina Stout

Het gaat er niet om wat jij vindt wat een hond voor jou moet kunnen doen,
maar om wat een hond nodig heeft om iets te kunnen én willen doen voor jou!

 

Dit artikel is geschreven door Hermina Stout.
Delen van het gehele document is toegestaan. Overname zonder toestemming niet toestaan.